O NÁS

Po studiích na stavební fakultě ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby jsem několik let sbíral praktické zkušenosti pod vedením zkušených projektantů. V roce 1999 jsem se osamostatnil a poskytoval stavebně projektové služby prostřednictvím vlastní projektové kanceláře. Její záběr se postupně rozšiřoval a to jak do množství a typů zakázek (od rodinných domů, přes bytové domy a stavby občanské vybavenosti až k průmyslovým stavbám), tak geograficky (v podstatě po celém území České republiky, spolu s partnery i v Rakousku a Německu).

V současné době provozuji stavební projektové služby pod značkou ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.

Velmi dbám na dodání zodpovědně a profesionálně zpracovaných zakázek. To zaručuji nejenom svým osvědčením autorizovaného inženýra pozemních staveb, ale především tím, že ve jménu společnosti uvádím své příjmení. Zároveň je společnost ATELIER SUKDOLÁK komerčně pojištěna až do výše 5 milionů Kč.

Ve společnosti ATELIER SUKDOLÁK pracuje několik stavebních projektantů a statiků. Jsme připraveni zpracovat projekty staveb ve všech fázích projektového cyklu – od přípravy investičního záměru přes dokumentaci pro územní řízení až po prováděcí dokumentaci.

Na začátku klientův záměr často ladíme s našimi přáteli architekty.

Navazující potřebné odborné profese (pro projekty rozvodu vody a kanalizace, elektřiny, topení, vytápění, plynu, vzduchotechniky, požární bezpečnosti apod.) zajišťujeme stálým týmem externích spolupracovníků s příslušným autorizačním osvědčením, včetně energetického specialisty. Dle potřeby spolupracuje s dalšími odborníky, např. v oborech akustika, oslunění a osvětlení, oceňování staveb, tepelná technika atp.

Ve společnosti ATELIER SUKDOLÁK sázíme na kvalitu a úzkou vzájemnou spolupráci tak, abychom společně našli optimální řešení pro Váš stavební záměr po technické i ekonomické stránce.

CO UMÍME

Jsme profesionálové v projekční a konzultační činnosti pro rodinné i bytové domy, občanské stavby, průmyslové objekty ve všech jejich stavebních fázích:

Při přípravě stavebního záměru

 • poradíme při výběru základní koncepce budovy ve vazbě se staveništěm a okolím stavby
 • specifikujeme potřebné podklady, průzkumy, projektové práce
 • zkonzultujeme s odborníky z oboru Technické zařízení budov
 • zajistíme zaměření objektu či pozemku včetně výškopisu a polohopisu
 • obstaráme základní podklady o vlastnických právech k dotčeným nemovitostem
 • apod.

Při realizaci studie stavby

 • dodáme základní grafické návrhy od architektů ve formě kresby či digitální studie (včetně půdorysu a řezu objektu)
 • předjednáme návrh s dotčenými orgány a institucemi
 • orientačně odhadneme potřebné investice
 • zakreslíme do fotografií
 • apod.

 

Při zpracování dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, ohlášení stavby

 • zajistíme potřebné průzkumy pro danou lokalitu vzhledem k charakteru stavby (geodetické práce, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum apod.)
 • vypracujeme veškerou dokumentaci k danému řízení a projednáme s dotčenými úřady

 

V průběhu realizace stavby

 • dodáme autorský i stavební dozor
 • zapracujeme aktuální změny

 

U již existujících staveb

 • zpracujeme změnové požadavky od studie po realizaci
 • zajistíme dodání průkazů energetické náročnosti
PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
 • poradíme při výběru základní koncepce budovy ve vazbě se staveništěm a okolím stavby
 • specifikujeme potřebné podklady, průzkumy, projektové práce
 • zkonzultujeme s odborníky z oboru Technické zařízení budov
 • zajistíme zaměření objektu či pozemku včetně výškopisu a polohopisu
 • obstaráme základní podklady o vlastnických právech k dotčeným nemovitostem
 • apod.
REALIZACE STUDIE STAVBY
 • dodáme základní grafické návrhy od architektů ve formě kresby či digitální studie (včetně půdorysu a řezu objektu)
 • předjednáme návrh s dotčenými orgány a institucemi
 • orientačně odhadneme potřebné investice
 • zakreslíme do fotografií
 • apod.
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ, STAVEBNÍMU POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ STAVBY
 • vypracujeme veškerou dokumentaci k danému řízení a projednáme s dotčenými úřady
 • zajistíme potřebné průzkumy pro danou lokalitu vzhledem k charakteru stavby (geodetické práce, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum apod.)
PRŮBĚH REALIZACE STAVBY
 • dodáme autorský i stavební dozor
 • zapracujeme aktuální změny
EXISTUJÍCÍ STAVBY
 • zpracujeme změnové požadavky od studie po realizaci
 • zajistíme dodání průkazů energetické náročnosti

V případě zájmu, prosím, napište na info@ateliersukdolak.cz nebo zavolejte na 777 651 440 nejpozději do 2 dnů vám odpovíme a následně se dohodneme na dalším postupu.

KONTAKT

ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.
IČ: 06459153
DIČ: CZ06459153
Ing. Petr Sukdolák
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
ČKAIT 0007333

Tel.: 777 651 440
Email: info@ateliersukdolak.cz

Atelier Sukdolák s.r.o.
Fibichova 55
261 01 Příbram II