Praha – Ruzyně, Novostavba v areálu kasáren, 2017

Ověřovací studie